CORONAVIRUS EN OSTEOPATHIE
Kunt u nog behandeld worden in een osteopathiepraktijk?

Nee, op 27 maart ontvingen wij een bericht van het Ministerie van VWS dat ook osteopaten 1,5 meter afstand moeten houden.
Mocht u vragen hebben, kunt u zich altijd richten tot het secretariaat van de NVO: nvo@osteopathie.nl

Pim is (kosteloos) telefonisch of per mail bereikbaar voor advies of vragen.
(06) 510 70 546 of info@osteomartens.nl.