Tarieven per 1-1-2023

Eerste consult € 83,00
Vervolgbehandeling € 83,00

Het eerste consult osteopathie duurt ongeveer een uur en omvat een intake, onderzoek en behandeling. Een vervolgconsult osteopathie duurt ongeveer 40 minuten.

Behandelingen osteopathie worden niet vergoed vanuit de basis zorgverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. Hierdoor blijft uw eigen risco van € 385,00 onaangetast. Voor meer informatie verwijzen wij u naar vergoedingen-2024

Betalingswijze

Direct na de behandeling krijgt u de factuur mee. U kunt op twee verschillende manieren betalen:
– Betaling contant direct na de behandeling
– Betaling via bankoverboeking

Betalingsvoorwaarden

De betalingen via bankoverboeking hebben een betalingstermijn van 2 weken. Bij betaling verzoeken wij u, uw naam en factuurnummer te vermelden. Indien u niet aan de betalingstermijn voldoet, volgt een herinnering. Indien betaling wederom uitblijft, zullen wij een incassobureau inschakelen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen aan u worden doorberekend.

Annulering 

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, anders zijn wij genoodzaakt de geplande afspraak in rekening te brengen.

Vergoedingen

De vergoedingen voor een behandeling osteopathie bij een geregistreerde osteopaat worden door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De kosten hebben geen invloed op uw eigen risico! Hier vindt u informatie betreffende de vergoedingen bij de verschillende zorgverzekeraars. Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk. De osteopaat Pim Martens is aangesloten bij het NRO en is lid van het NVO.